Is BDSM vernederend? Zijn BDSM-ers in hun jeugd misbruikt?


Als men het bij de borrel over BDSM heeft dan komen er meestal een aantal (negatieve) stereotypes naar voren: De willoze slaaf die door de gevoelloze Meester overheerst word. De perverseling die zich laat slaan omdat ie denkt dat hij niet beter verdient. Deze stereotypes (en hun lading negativiteit) hebben echter weinig met serieuze BDSM te maken.

Zijn al die BDSM-ers als kinderen misbruikt? Dit schijnt een populaire theorie te zijn. Maar rondvragend op de meeste newsgroups heeft men hierin geen bepaald patroon kunnen vinden - daarentegen IS daarover niet zo veel rondgevraagd, ook niet op wetenschappelijk gebied. Sommige mensen zien wel een verband tussen een en ander, maar veel bewijs is er niet.

(Toen sprong de vertaler er weer tussen: Mijn eigen onderzoek wees anders uit - er kan wel degelijk een verband zijn. Maar meer met 'n éénmalige ervaring dan daadwerkelijke of systematische sexuele mishandeling. De ervaring hoeft zelfs niet eens sexueel te zijn...).

"Je moet als kind toch wel behoorlijk misbruikt zijn om zo te eindigen" is een van de gebezigde (en verkeerde) verklaringen voor BDSM-gedrag. Maar dezelfde "oorzaken" werden ooit achter homoseksualiteit gezocht. In werkelijkheid is het zo dat niemand ook maar het flauwste idee heeft waarom de één wel op BDSM kickt en de ander niet - net zoals het onduidelijk is waarom de een op blondjes valt en de ander niet. "Normale" sex bestaat gewoon niet, hoe lang je er ook over discussieert...

Mensen die aan BDSM doen bedrijven de liefde, om hun eigen en soms wat excentrieke manier. Echte BDSM wordt bedreven met een groot gevoel van verantwoordelijkheid, waarbij elke handeling de intensiteit van de relatie nog verder benadrukt wordt. Het is geen echte vernedering. Daar ligt juist het verschil, en wat voor een verschil!

In BDSM-kringen wordt weleens gediscussieerd over de (overigens relatief weinige) mensen die er een full time BDSM-relatie op na houden. Zulke relaties vergen heel veel zelfkennis en zelf-onderzoek om er van overtuigd te zijn dat beide partners daar goed aan doen, en dat ze evengoed de ruimte houden om zich te blijven ontwikkelen in die situatie. Er wordt wel eens opgemekrt dat de dominant zo'n full time relatie gebruikt om de wil van de onderdanige te breken en zijn mishandelingen te accepteren omdat hij (de dominant, maar misschien de onderdanige ook) vindt dat de ander niet beter verdient. (Dit is ook precies wat er gebeurt bij de man die zijn vrouw regelmatig in elkaar slaat: Hij neemt de controle over haar leven over en overtuigt haar dat de mishandelingen de prijs zijn die ze betaalt om bij hem te mogen blijven. En bovenal mag ze niet klagen...)

Dit is een relatie die zeker niet met wederzijds goedvinden stand houdt. In een normale BDSM-relatie luistert de dominant naar zijn onderdanige en respecteert diens grenzen. Hij is er niet op uit om diens persoonlijkheid tot de grond toe af te breken. Integendeel, hij zal er alles aan doen om deze te verrijken door middel van een relatie waarin zij zich allebei kunnen vinden. Zulke relaties hebben altijd een mogelijkheid tot ontsnappen zodat de onderdanige, als hij/zij zich daadwerkelijk beledigd of mishandeld dreigt te voelen, hij/zij even een seintje kan geven om uit de rol te stappen en als eh.... normale mensen met elkaar te praten. (Een soort van Relatie Stopwoord). Die zorg voor een goede communicatie als de boel fout loopt (maar ook als het wel goed gaat) is absolute noodzaak voor een goede BDSM-relatie. Elke tekst die ik over dit onderwerp gelezen heb benadrukt het belang van geestelijke veiligheid. (Zoals ik al eerder zei: Mensen die niet lekker in hun vel zitten moeten weten dat BDSM juist op dat gebied een heel riskante sport is. Trouwens, elke relatie brengt voor die mensen risico's met zich mee...)

Een BDSM-relatie kan een geweldige ervaring en een fantastische manier van leven zijn. Met BDSM kun je je aan je geliefde overgeven op een manier die met geen pen te beschrijven is. Je kunt er fantasieën mee waarmaken waar je nu nog niet eens van droomt. Deze manier van dynamische zelfuitdrukking kan een fantastische kick zijn voor de eigenwaarde en de psychologische gezondheid van beide partijen. Een goed sexleven heelt niet alle kwalen maar het maakt ze wel draagzaam. Vooor mensen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn kan ik het boek "Ties that bind" zeker aanbevelen.

(Sommigen vinden dit nogal dubbelzinnig en vinden dat niemand er op vooruit gaat als hij/zij zich compleet overlevert aan een geliefde die ze volledig vertrouwen. Mijn antwoord daarop is dat het, en ik spreek uit ervaring, wel degelijk zo is en de meeste van mijn vrienden denken er net zo over. Net zoals veel professionele therapeuten toegeven dat een dergelijke relatie heel gezond is voor een onderdanige. Het is aan jou om te beslissen wie er gelijk heeft...)

Nog een bron van die negatieve stereotypes is een aversie tegen sexualiteit in het algemeen. Praten over wat je lekker vindt en je grenzen verleggen is behoorlijk revolutionair in een wereld waar mensen maar zelden openhartig over wat voor soort sex dan ook praten. Maar als je deze begrippen niet onder de knie hebt wordt het heel moeilijk om iets van BDSM te begrijpen. Iedereen die zich voor het eerst met BDSM bezig houdt moet vaak een aantal vooroordelen overwinnen - en voor de een is dat moeilijker dan voor de ander.

Sommige mensen vragen zich af of vrouwen (met name masochistische vrouwen) die aan BDSM doen zich nog feministisch durven te noemen. Want betekent feminisme niet dat je de controle over je sexleven houdt (of krijgt), en dat je je juist niet meer overgeeft aan een ander? Zelf denk ik (en veel vrouwen uit dit wereldje zijn het met me eens) dat feminisme bedoeld is om vrouwen de macht te geven om hun eigen keuzes te maken, zonder zich iets aan te trekken van de ongeschreven regels over wat ze zouden "moeten doen" of "horen te doen". Feministes die (weer eens) een aanval op BDSM doen vechten eigenlijk hun eigen feminisme aan: Meiden die aan BDSM doen kiezen daar toch zelf voor?

Ik wil hierbij wat materiaal invoegen van het Leather/Fetish Celebration committee over misbruik in de BDSM-wereld. Dit is belangrijk leesvoer voor hen die echt onderscheid willen maken tussen BDSM met wederzijds goedvinden en doodgewone mishandeling. Geen enkele vragenlijst kan een gesprek van mens tot mens vervangen maar dit helpt je in elk geval een eind op weg.

(Alweer een noot van de vertaler: SM-ers zijn in dit land sowieso al dunner gezaaid dan in de VS - waar deze lijst geschreven is - en ook de problematiek van huiselijk geweld in de (Nederlandse) BDSM-relatie zal vrij zeldzaam zijn. Ofschoon ik niet alles wat in de originele FAQ stond vertaald heb, het onderstaande gedeelte kon wel eens heel belangrijk zijn voor diegenen die voor het eerst het BDSM-wereldje binnen stappen. En ik spreek uit ervaring...)

Huiselijk geweld is iets anders dan BDSM met wederzijds goedvinden. Toch komt huiselijk geweld ook binnen BDSM-relaties voor - net als in alle andere relaties. Maar waar moet een onderdanige, iemand die er "toch" juist kickt om geslagen en vernederd te worden, naar toe als hij/zij daadwerkelijk mishandeld wordt? Hier zit zijn eigen kick hem in de weg en er zullen weinig mensen zijn die begrijp voor zijn/haar situatie op kunnen brengen. "Je hebt dit toch zelf gewild?"

Huiselijk geweld is overigens niet voorbehouden aan één bepaalde groep in het BDSM-wereldje. Het heeft ook niets te maken met de sexe of de rol die die persoon tijdens BDSM speelt: Ook een stevig gebouwde dominant kan het slachtoffer worden van huiselijk geweld.

Misbruik herhaalt zich en wordt met de tijd erger. Het is een patroon van gerichte intimidatie met de bedoeling om de ander de overheersen en te isoleren zonder dat deze dat wil. Vooral die intimidatie ("Je houdt niet meer van me als je weggaat/ik weg moet") maakt het tot misbruik - er is zeker geen wederzijds goedvinden.

De volgende vragen zijn bedoeld om het probleem te onderkennen. Hang je er echter niet aan op; persoonlijk contact - met wie dan ook - is altijd beter en de uitkomst hoeft niet altijd te betekenen dat jij misbruikt wordt. Wees er echter heel snel bij als dat wel het geval is!

Heeft jouw partner je wel eens buiten de afgesproken tijden geslagen? Heeft hij/zij je wel eens vastgebonden of opgesloten terwil je dat niet wilde? Heeft hij/zij wel eens een wapen gebruikt tegen je?

Ben je bang van je partner?

Heb je twijfels over wanneer een spel begint of eindigt? Verkrachting en gedwongen sexuele handelingen zijn geen onderdeel van normale BDSM. Mishandeling is niet iets dat wederzijdse goedkeuring kan hebben; dan werken stopwoorden niet meer en is er wederzijds onbegrip. Is hij/zij wel eens bewust voorbij de door jouw aangegeven grenzen gegaan? Voel je je gevangen in je rol als dominant of onderdanige? Levert je partner veel kritiek op je gedrag? Onthoudt hij je sex om je onder controle te houden? Spot hij met de grenzen die jij aangegeven hebt? Voel je je verplicht om aan sex te doen? Gebruikt jouw partner sex als een goedmakertje? Isoleert hij/zij je van vrienden en/of familie? Heeft hij/zij wel eens spullen van jou vernield? Je huisdieren bedreigd? Je kinderen bedreigd of geslagen?

Maakt jouw partner je het werken moeilijk? Controleert hij je bankrekeningen? Heeft hij wel eens geld van je gestolen of in jouw naam schulden gemaakt?

Zijn jij of je partner emotioneel afhankelijk van elkaar?

Slingert jullie relatie heen en weer tussen intiem samenzijn en afstandelijkheid? Bekritiseert hij je veel? Vernedert hij je buiten het spel? Ondermijnt hij je zelfachting? Gebruikt jouw partner het spel om daadwerkelijk zijn boosheid af te reageren? Heb je het gevoel dat je niet over jouw gevoelens met hem/haar kan praten?

Niemand heeft het recht om jou te misbruiken. Jij bent niet verantwoordelijk voor dat geweld. Je bent ook niet alleen: Zoek contact met anderen die ook in jouw situatie verkeren. Er zijn genoeg redenen om een slechte relatie vol te houden: Angst (of juist gevoel voor) degene die je mishandelt en de angst om liefde dan wel financiele zekerheid kwijt te raken. Zelfs als je blijft is er nog steeds de mogelijkheid om hulp te krijgen: Ga op zoek naar de juiste instanties en doe er iets mee! Werk een strategie uit als je echt van plan bent om de ander te verlaten en zorg ervoor dat vrienden c.q. familie van te voren ingelicht zijn als je plotsklaps besluit om het huis uit te gaan.

Echte mishandeling is een misdaad: Zoek uit wat je rechten zijn en de mogelijkheden om daar gebruik van te maken.

En weet wat de risico's van een scheefgegroeide BDSM-relatie kunnen zijn - voor jou en voor anderen...©1995 by Johnson Grey en the International S/M-Leather-Fetish Celebration. Tekst: Jan Hall. Deze vertaling ©2001-2010 Wandering Spirits.


Vorige vraag
Terug naar de vragenlijst
Volgende vraag