Wat zijn "De regels van BDSM" ?


(Een woord van waarschuwing voor beginnende subs - en misschien ook een tip voor de would-be Meester...)

Vooral onder jonge dominanten (maar helaas ook onder de oudere generatie) zijn Valse Meesters te vinden. Die noem ik niet zo omdat ze zo gemeen zijn - dat zijn we allemaal wel eens op zijn tijd - maar omdat ze iets pretenderen te zijn wat ze juist helemaal niet zijn.

Ik ben op dit verhaal gekomen dankzij de ervaringen van een aantal subs in mijn omgeving die op zoek waren naar een (dominant) contact en/of zich wel eens in BDSM-gerichte chatboxen ophielden.

Vooral in reacties op advertenties, waarin de dominant behoorlijk de vrije hand heeft om te zeggen wat hij of zij wil, kan het nog wel eens de spuigaten uitlopen (zie hiervoor ook onze Fun-sectie). De door de wol geverfde Meester valt op het beginnende subje aan met een aantal gedragsregels en codes waar de honden geen brood van lusten en besluit met de woorden "Het hoort zo!" Ook in chatboxen worden subs graag door dominanten verteld hoe ze zich "horen" te gedragen. Hierbij heb ik het niet over de dominant die het tegen zijn eigen sub heeft, maar tegen andere onderdanigen.

Zij vergeten vaak dat ook een sub in de eerste plaats Mens is, en pas op een veel hoger nivo onderdanig. Sommigen gaan zelfs zo ver (en dit is een ervaring uit de praktijk) om te verkondigen dat subs zelfs minderwaardig zijn aan anderen - of dat nu dominanten zijn of niet.

Ik zou als tegenvraag willen stellen: Wie bepaalt dat? Ik loop al dertig jaar mee in dit circus en ik ben nog nooit een boek met wetten en regeltjes tegen gekomen die de gedragscode voor subs of dominanten aangeeft. Ja, eentje dan: Het Handboek voor Meisjes. Het staat ergens online op het Net maar ik vertik het om de link hier weer te geven. De auteur vindt namelijk dat zijn ideeën over het sub-zijn de ideeën van elke dominant zijn - en dat ook alle subs zich op dezelfde manier zouden moeten gedragen*).

Natuurlijk krijgen veel subs (maar lang niet allemaal) met gedragsregels te maken, maar dat zijn wel de regels die haar door haar eigen Dom - en pas na goed overleg - opgelegd zijn. Die zijn van stel tot stel verschillend, net als de mate van bewegingsvrijheid die de Dom haar toestaat. De een eist dat zijn sub een al of niet virtueel collar draagt, de ander interesseert dat totaal niet. (Ik moet er niet aan denken dat het ineens cassandra{F} wordt - het staat ook van geen kant!).

Ervaren subs weten ook wel dat er geen algemene regels zijn. De beginners echter niet en juist zij - onzeker als ze zich voelen - worden nogal eens het slachtoffer van een valse meester. Ze laten zich intimideren, knappen halverwege het verhaal compleet af en keren in het gunstigste geval de would-be meester de rug toe. In minder gunstige gevallen laten ze ook de BDSM voor wat het is.

Als er al regels zijn in BDSM dan zijn het de bekende: Alles in overleg en met wederzijds goedvinden, geen echt geweld en zo veel mogelijk de echte risico's vermijden. Maar de manier waarop een sub een Dom aanspreekt (of wat ze tegen hem zegt) komt in dat verhaal niet voor. Misschien wél dat er altijd, hoe de verhoudingen ook liggen, wederzijds respect voor elkaars mens-zijn moet zijn...


*) Kleine toevoeging: De titel van dit boekwerk is inmiddels veranderd in Handboek voor Meisjes (het "Onderdanige" is weggelaten zodat de regeltjes nu voor alle meisjes blijken te gelden) en de anonieme auteur heeft verwoede pogingen gedaan om een link naar zijn wanprodukt op deze site te krijgen. Helaas, het is hem niet gelukt... :-)Laatste wijziging: 13-03-2010. ©Wandering SpiritsVorige vraag
Terug naar de vragenlijst
Deel 2 van de lijst