Kooi

Ben jij dat?
Geef jij mijn lijf een ziel,
mijn ziel een lijf?
Blijf jij gebonden
in een vogelkooi?
Of leef je in de blijheid
die ik je geven kan, wil,
naakt en onmiddellijk,
getergd en tergend langzaam,
bevrijd, gedoemd, bevangen ...

Ben ik dat?
Geef ik jouw lijf een ziel,
jouw ziel een lijf?
Bevrijd ik je
en bind ik mij in blijheid
aan jou, naakt, onverbiddelijk,
ijlings en onbezonnen,
voorvoel

voorvoeld, bezeten, zo sereen ...

Zijn wij dat?
Zijn wij geketend, slaaf
van wie een wereld sturen
en een mensheid tot verdriet?

Of zijn wij helden in het niet,
vrij op de wieken van de tijd,
en levend lievend, zonder nijd,
zonder bedrog, man en vrouw,
naakt voor het oog der waarheid,
elkaar bevrijdend uit de klauw
van hebzucht en geweld ...

Ik ben een held, en wil dat zijn
voor jou

Wees jij dan: sterk en ongebonden,
mijn vrouw


anoniemmain